نکات کلیدی برای انتشار مقالات مطالعات اسلامی در نشریات معتبر خارجی

نکات کلیدی برای انتشار مقالات مطالعات اسلامی در نشریات معتبر خارجی

برای انتشار مقالات مطالعات اسلامی در نشریات معتبر خارجی بررسی شیوه‌نامه مجله ضروری است؛ برای مثال اگر مجله‌ای منابع آنلاین می‌خواهد باید مقاله به گونه‌ای نوشته شود تا از منابع آنلاین استفاده و به سایت‌های معتبر ارجاع داده شود. همچنین باید به اعتبار و رایگان بودن چاپ مقاله نیز دقت داشت.
بررسی سیر تاریخی براهین وجودشناسی در فصلنامه «فقه و تاریخ تمدن»

بررسی سیر تاریخی براهین وجودشناسی در فصلنامه «فقه و تاریخ تمدن»

سومین شماره از پانزدهمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و تاریخ تمدن» روانه بازار نشر شد.
بررسی اجتهاد و افتای شورایی در فصلنامه «فقه»

بررسی اجتهاد و افتای شورایی در فصلنامه «فقه»

نود و هشتمین شماره فصلنامه «فقه» با 6 مقاله علمی منتشر شد.
نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث در پله 8

نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث در پله 8

هشتمین شماره از نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث با شش مقاله منتشر شد.
تحلیل معناشناختی «رضوان» در ماهنامه «معرفت»

تحلیل معناشناختی «رضوان» در ماهنامه «معرفت»

دویست و شصت و پنجمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 9 مقاله منتشر شد.
بررسی اخلاق فضیلت از منظر قرآن در فصلنامه «اخلاق‌پژوهشی»

بررسی اخلاق فضیلت از منظر قرآن در فصلنامه «اخلاق‌پژوهشی»

چهارمین شماره فصلنامه علمی «اخلاق‌پژوهشی» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
پژوهشنامه تاریخ اسلام در ایستگاه 33

پژوهشنامه تاریخ اسلام در ایستگاه 33

سی و سومین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، با شش مقاله به زیور طبع آراسته شد.
بررسی جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات در فصلنامه «حکومت اسلامی»

بررسی جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات در فصلنامه «حکومت اسلامی»

بیست و چهارمین شماره از فصلنامه حکومت اسلامی، با هفت مقاله به زیور طبع آراسته شد.
فرآیند تصعید روانی از دیدگاه مولوی در مجله عرفانیات در ادب فارسی

فرآیند تصعید روانی از دیدگاه مولوی در مجله عرفانیات در ادب فارسی

سی و نهمین شماره از مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، با هشت مقاله به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل و بررسی چیستی و جایگاه عقلانیت در معنویت مدرن در مجله «انوار معرفت»

تحلیل و بررسی چیستی و جایگاه عقلانیت در معنویت مدرن در مجله «انوار معرفت»

پانزدهمین شماره از مجله انوار معرفت، با شش مقاله منتشر شد.
1