اجرای برترین گروه تواشیح کشور در مسجد امام اصفهان + فیلم

اجرای برترین گروه تواشیح کشور در مسجد امام اصفهان + فیلم

گروه شبکه‌های اجتماعی ــ گروه تواشیح العباد خوزستان که امسال در چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر شد، در ایام برگزاری مسابقات، با حضور در اماکن تاریخی شهر اصفهان به اجرای تواشیح پرداختند.
فعالیت مجدد کمپین جهانی «تلاوت افتخاری قرآن از عاشورا تا اربعین»

فعالیت مجدد کمپین جهانی «تلاوت افتخاری قرآن از عاشورا تا اربعین»

گروه شبکه‌های اجتماعی ــ کمپین جهانی «تلاوت افتخاری قرآن از عاشورا تا اربعین» که از عاشورای سال 95 اعلام موجودیت کرد، مجدداً فعالیت خود را در فضای مجازی ادامه خواهد داد.
مقاله «قرآن و فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید» منتشر شد

مقاله «قرآن و فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید» منتشر شد

گروه شبکه اجتماعی ــ مقاله‌ای با عنوان «قرآن و فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید» در رابطه با کارکرد فضای مجازی و چگونگی بهره‌گیری از آن منتشر شد.
شماره 55/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 55/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و پنجم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز چهار‌شنبه، ششم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 54/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 54/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز سه‌شنبه، پنجم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 53/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 53/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و سوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز دوشنبه، چهارم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 52/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 52/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و دوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز یکشنبه، سوم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 51/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 51/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و یکم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز شنبه، دوم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 49/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 49/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و نهم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز چهارشنبه، 30 مردادماه منتشر شد.
شماره 48/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 48/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و هشتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز دوشنبه، 28 مردادماه منتشر شد.